SUN AND SUN, BADA OFFER BADI KHUSIYAN IV RESULT
SCHEME-B (Date 5-19-2013)
S.NO NAME OF CUSTOMER COUPAN NO PRICE
1 RAMJEET SINGH,RAIPUR J-368 SANTRO CAR
2 ANIL CHANDRAKAR,ARANG L-910 NANO CAR
3 SUNITA BHAGAT,RAIPUR E-826 HONDA ACTIVA
4 A. DIWEDI,RAIPUR 81 HERO CD DAWN
5 OP DUBEY,RAIPUR G-744 HCL LAPTOP
6 OM PRAKASH VIDHANI,RAIPUR L-932 HCL LAPTOP
7 NATWAR SHARMA,ODDISA I-176 L.G. A/C
8 RAVI AGRWAL K-265 SAMSUNG LCD
9 GUNJAN JI,RAIPUR B-62 SONY DIGITAL CAMERA
10 ANIL SHARMA,RAIPUR B-61 SONY DIGITAL CAMERA
11 NARAYANI SAHU,RAIPUR A-491 SONY DIGITAL CAMERA
12 KANHIYA BHAGWANI,BILASHPUR H-29 SONY DIGITAL CAMERA
13 SANTOSH SAHU, F-650 WASHING MACHINE
14 KANHIYABHAVNANI,RAIPUR F-281 WASHING MACHINE
15 POONAM PAL,RAIPUR F-401 WASHING MACHINE
16 SHWETA TIWARI,RAIPUR D-31 WASHING MACHINE
17 ROSHANI SONI,RAIPUR G-45 WATER DISHPENSER
18 MANISH AGRAWAL,RAIPUR B-633 WATER DISHPENSER
19 MOHAN KISHOR SHARMA B-168 WATER DISHPENSER
20 SHIKA MURARKE,CHAMPA L-392 SILVER PLATED MIRROR
21 SITA BHANUSALI,GOREGOAN H-744 SILVER PLATED MIRROR
22 GIRDHARI DAMMANI,DONGARGADH B-774 SILVER PLATED MIRROR
23 DR. RACHANA SINGH H-361 SILVER PLATED MIRROR
24 SURESH JI F-170 SILVER PLATED MIRROR
25 DR. PRAVEEN KU. DEWENGAN ,RAJIM G-906 SILVER PLATED MIRROR
26 SHASHANK TIWARI G-357 SILVER PLATED MIRROR
27 SAVRIYA JAIN,BALANGIR F-715 SILVER PLATED MIRROR
28 GOPAL AGRAWAL ,SARAGAON M-260 SILVER PLATED MIRROR
Go Back